Supervision

Supervision tager udgangspunkt i arbejdslivet med den hensigt at åbne for nye perspektiver, erkendelser eller handlemuligheder.

Supervision højner kvaliteten af arbejdet og støtter op om en faglig og personlig udviklingsproces, så den enkelte bliver klogere på sig selv og den måde, hun/han forholder sig på i sit arbejde.

Det spændende er at finde og udforske de områder, hvor den faglige viden og de personlige kvaliteter kan mødes og integreres, og der åbnes for ressourcer.

Jeg arbejder ud fra et eklektisk grundlag med metoder fra såvel den psykodynamiske, gestaltterapeutiske og systemiske teori.

Supervision kan foregå på flere måder og tilpasses behovene på jeres arbejdsplads.

Individuel supervision i gruppe

Ved individuel supervision i gruppe arbejder medarbejderne på skift med at kaste lys på en sag, problemstilling, udfordring eller dilemma, der er vigtig for hende eller ham.. Kollegerne inddrages i processen som reflekterende team, til rollespil, tuning in, modellering eller andre metoder efter behov og aftale.

Jeg lægger vægt på at bruge de ressourcer, der er i gruppen i form af viden om arbejdsfeltet, arbejdsmetoder, arbejdssted, brugere og samarbejdspartnere, så det bliver en fælles proces med engagement og involvering. 

Gruppesupervision

Der kan også være tale om gruppesupervision med fælles temaer eller problemstillinger af generel karakter, hvor jeg fungerer som aktiv samtaleleder, og metoden afhænger af temaet.

Individuel supervision

Individuel supervision retter sig ofte mod forebyggelse af stress, udbrændthed og sekundær traumatisering. Fokus vil typisk være på udførelsen af den professionelle rolle, hvordan man påvirkes af arbejdsforhold, arbejdets karakter eller klienter/brugere, og hvordan den enkelte kan tage vare på sig selv.

Det kan også dreje sig om sparring til udvikling af nye metoder.

Personaletræning og samarbejde

Hertil kommer muligheden for personaletræning med fokus på samarbejde, teamudvikling, konfliktløsning eller undervisning.