Stresshåndtering

Besparelser og omorganiseringer betyder for de fleste større krav, et øget pres, mindre kompetence og en højere grad af uforudsigelighed. Omstændigheder der øger risikoen for stress – i organisationerne og for den enkelte medarbejder.

Det kan der gøres noget ved, hvis man forholder sig aktivt til situationen og dermed forebygger en eventuel sygeperiode. Det er vigtigt at sætte ind på flere fronter og se på både indre og ydre barrierer og ressourcer, så den altafgørende balance mellem belastninger og ressourcer genvindes.

Stresshåndtering handler i høj grad om at forebygge. Det er derfor nødvendigt at have en fortsat opmærksomhed på balancen mellem belastning og ressourcer og til stadighed som individ, kolleger og ledelse arbejde med de faktorer, der er afgørende for, at vi trives.

Tilbud rettet mod grupper og organisationer/arbejdspladser. Det kan være tilbud rettet mod hele arbejdspladsen som foredrag eller temadage med fokus på det gode psykiske arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel, stresshåndtering og forebyggelse af sekundær traumatisering. .

Gruppeforløb

Gruppeforløb over 6 gange, der retter sig mod medarbejdere præget af stressreaktioner som manglende arbejdsglæde og overblik, dalende arbejdsindsats og uhensigtsmæssige reaktioner – evt. med risiko for en snarlig sygemelding eller allerede deltidssygemeldte.

Individuel stresshåndtering

Individuelle forløb ved stress, trusler og vold med typisk 2 – 10 samtaler efter behov. Jeg arbejder med fokus på krop og nervesystem samt mindfullnes med udgangspunkt i den seneste viden om, hvordan stress og traumer påvirker os, og hvad der forebygger og afhjælper belastningsreaktioner. .