Om mig selv

Uddannelse og arbejdserfaring

Uddannelsesbaggrund:

Socialrådgiver i 1979 og årskursus i 1992 med vægt på formidling og supervision, Den sociale Højskole i Århus.

5-årig terapeutisk efteruddannelse - 1. del 2000, 2. del 2004 ved Specular (www.specular.dk)

Supervisoruddannelse 2001 ved Susanne Bang og Ken Heap, Den Sociale Højskole i København

Supervisionstræning med fokus på kroppen 2003 ved Annie Sønnichsen

Selvudviklings- og meditationskurser gennem en årrække ved Bob More og Asta Fink fra 1990

Somatic Experiencing Practitioner (choktraumeterapeut) 2009

Systemisk supervisionsnetværk med Peter Lang, KKC 2006-2010

Psykoterapeut MPF, Krops-, relations- og ressourceterapi på neuroaffektivt grundlag, Nordisk Institut for Psykoterapi 2011

Under fortsat videreuddannelse og supervision ved bl.a. Inge Farup, Susanne Bang og Eva Hildebrandt

 Arbejdserfaringer:

Supervision af grupper indenfor psykiatri, børn-, unge- og familie, arbejdsmarked, misbrug, integration, fysisk/psykisk udviklingshæmmede, STU, Sind

Individuel supervision og akut krisehjælp ved stressbelastning, sekundær traumatisering og trusler eller vold

Konsulentydelser og personaleudvikling i offentlige og private virksomheder

Undervisning i kommunikation, supervision, kollegial supervision og sparring, samarbejde og konfliktløsning, socialt gruppearbejde, brugen af livshistorier i socialt arbejde, anerkendelse, stress, udbrændthed og sekundær traumatisering

Kursusledelse og konsulentbistand ved længerevarende uddannelsesforløb bl.a. for konsulentfirmaet Albatros ( www.alba-tros.dk ), Kriminalforsorgen, Daghøjskolen Kulturambulancen, Forvaltningshøjskolen, og Den sociale Højskole i Århus, hvor jeg har stået for praktikvejlederkurserne i 3 år, samt efteruddannelse på psykiatriområdet

Terapi ved livskriser, stress og udbrændthed, angst, depression, chok, traumer

Relationsarbejde som kontaktperson i længerevarende forløb for psykisk syge unge og unge med behov for en særlig socialpædagogisk eller behandlende indsats

Projektarbejde og socialt gruppearbejde med marginaliserede unge i kulturelt beskæftigelsesprojekt, daghøjskole for angste piger og socialpædagogiske tiltag som værested, pigegrupper og ture

Sagsbehandling i kommune og konsultation indenfor børne- og ungeområdet i Amtskommune