Værdigrundlag

Jeg er optaget af forandrings- og udviklingsprocesser og har en grundlæggende tro på, at vi alle – på meget forskellig vis og ad meget forskellige veje– stræber efter udvikling og vækst som individer.

Målet er at uudnyttede kvaliteter kommer i spil og nye muligheder og veje viser sig.

Jeg ser min rolle som katalysator og hjælper i sådanne forandringsprocesser, hvad enten det drejer sig om socialt og pædagogisk arbejde eller terapi og selvudvikling.

Fundamentet for mit arbejde er:

en ærlig og åben kontakt

respekt for den enkeltes integritet og grænser

nærvær og opmærksomhed overfor nuet og processen

humor, kreativitet og ydmyghed

ansvarlighed og en god etik